Pseudoklasy CSS

Czy wiecie, że możecie tworzyć interaktywne efekty za pomocą CSS? Poznajcie pseudoklasy! Można je rozpoznać po charakterystycznym dwukropku przed nazwą – :.

selektor:pseudoklasa {
 właściwość: wartość;
}

Pseudoklasy zazwyczaj dotyczą stanu, w jakim może znajdować się dany element. Przykładowo, w przypadku linków mogą to być:

/*
 Link odwiedzony przez użytkownika
*/
a:visited {
 color: purple;
}

/*
 Link, nad którym znajduje się kursor myszy
*/
a:hover {
 color: red;
}

/*
 Link, na którym jest ustawiony fokus
 (np. za pomocą klawiatury)
*/
a:focus {
 color: navy;
}

/*
 Link, który w danym momencie jest aktywny
*/
a:active {
 color: green;
}
<a href="http://theawwwesomes.org">Hej! Jestem linkiem!</a>

Hej! Jestem linkiem!

Kiedy na przykład najedziemy kursorem myszy na nasz element, zmieni on swój kolor na czerwony.

Różne pseudoklasy możemy aplikować dla różnych elementów, w zależności od ich własności.

/*
 Wyszarzenie przycisku,
 którego działanie blokujemy
 dla użytkownika
*/
button:disabled {
 border: 1px solid gray;
 color: rgb(133, 133, 133);
 background-color: rgba(198, 198, 198, 0.8);
}

/*
 Nadanie tła etykietom,
 wewnątrz których checkboksy
 zostały zaznaczone
*/
label > input[type="checkbox"]:checked {
 background: lightblue;
}

Ciekawymi typami pseudoklas są :first-child, :last-child oraz :nth-child(). Zapewne domyślacie się już, że pomagają nam one wybrać elementy w zależności od tego, w którym miejscu występują wobec nadrzędnego elementu. Zaprezentujmy działanie powyższych selektorów na przykładzie… listy zakupów!

<label>Do kupienia:</label>
<ul class="shopping-list">
 <li>Cukier</li>
 <li>Mąka</li>
 <li>Makaron</li>
 <li>Chleb razowy</li>
 <li>Jajka</li>
 <li>Jogurt naturalny</li>
 <li>Pomidory</li>
</ul>
/*
 Wskaż pierwszy element listy
*/
.shopping-list li:first-child {
 font-weight: bold;
}

/*
 Wskaż ostatni element listy
*/
.shopping-list li:last-child {
 text-decoration: line-through;
}

/*
 Wskaż trzeci element listy
*/
.shopping-list li:nth-child(3) {
 color: deeppink;
}

Do kupienia:

 • Cukier

 • Mąka

 • Makaron

 • Chleb razowy

 • Jajka

 • Jogurt naturalny

 • Pomidory

Pseudoselektor :first-child pozwala nam na wskazanie pierwszego elementu na liście, :last-child natomiast ostatniego. :nth-child() jest nieco bardziej uniwersalny, ponieważ wewnątrz nawiasów () możemy podać dowolną liczbę naturalną a także warunek, który powinien spełniać element. Przykładowo :nth-child(2n) wskaże wszystkie elementy zajmujące parzyste pozycje na liście, a nth-child(2n + 1) – nieparzyste.

Pełną listę dostępnych pseudoklas (a jest ona całkiem długa!) możecie znaleźć na MDN.

Last updated