Modeł pudełkowy

Model pudełkowy CSS

"Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co Ci się trafi" – powiedział kiedyś Forrest Gump. Z pisaniem kodu CSS może być podobnie – nigdy nie wiadomo, co się trafi, jeśli nie zna się reguł nim rządzących. Dowiedzieliśmy się właśnie, w jaki sposób przeglądarka decyduje, jakie style nadawać elementom HTML. Kolejnym stopniem wtajemniczenia kodera WWW jest zaznajomienie się z zasadami, w jaki sposób owe elementy są wyświetlane i rozmieszczane na stronie. Tutaj bowiem kryje się najwięcej zabawy!

Na początku tej przygody warto zawrzeć bliską znajomość z modelem pudełkowym. Model pudełkowy pozwala nam precyzyjnie określić wymiary elementu HTML na stronie. Każdy z elementów na stronie można bowiem potraktować jako prostokąt o określonych wymiarach, który może posiadać wypełnienie (padding), obramowanie (border) oraz margines (margin).

Wymiary elementu

Elementom HTML możemy nadawać wysokość i szerokość za pomocą właściwości height oraz width.

<div class="box-of-chocolates">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>
.box-of-chocolates {
 width: 400px;
 height: 200px;
 background-color: lightsalmon;
}

Tu siedzą czekoladki!

Wypełnienie (padding)

Widzicie pewnie, że w naszym powyższym przykładzie tekst przylega do krawędzi elementu. Nie wygląda to zbyt estetycznie. W CSS istnieje możliwość zdefiniowania wypełnienia elementu. Nie jest to nic innego jak odległość od zawartości do krawędzi elementu. Wypełnienie definiujemy w poniższy sposób:

<div class="box-of-chocolates">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>
.box-of-chocolates {
 width: 400px;
 height: 200px;
 padding: 30px; /* Dodaję do elmementu wypełnienie o szerokości 30px */
 background-color: lightsalmon;
}

Tu siedzą czekoladki!

Wypełnienie może przyjmować różne wartości z każdej strony elementu: z lewej, od góry, z prawej i od dołu. Możemy wtedy wypisać każdą wartość osobno:

padding-top: 10px;
padding-right: 15px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 12px;

Albo zastosować zapis skrótowy:

padding: 10px 15px 20px 12px;

Żeby nie pogubić się w zapisie skrótowym, spróbujcie zapamiętać, że wartości wypełnienia zapisujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zaczynając od góry. Możecie również wykorzystać do tego kolejność liter w słowie TRouBLeTop Right Bottom Left.

Obramowanie (border)

O obramowaniu dowiedzieliśmy się w rozdziale 8. Przypomnijmy, że możemy nadawać naszym elementom ramki o różnych stylach.

<div class="box-of-chocolates">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>
.box-of-chocolates {
 width: 400px;
 height: 200px;
 padding: 30px; /* Dodaję do elmementu wypełnienie o szerokości 30px */
 border: 2px dashed navy; /* Dodaję do elementu przerywaną ramkę o szerokości 2px w kolorze granatowym */
 background-color: lightsalmon;
}

Tu siedzą czekoladki!

Warto tutaj dodać, że zapis border: 2px dashed salmon jest zapisem skrótowym. Właściwości ramki możemy zdefiniować także osobno:

border-width: 2px;
border-style: dashed;
border-color: salmon;

Margines (margin)

Margines jest to odległość między krawędzią (ramką) elementu a innym, sąsiadującym elementem. Marginesy definiujemy podobnie, jak wypełnienie. Możemy użyć również zapisu skrótowego.

<div class="box-of-chocolates">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>
.box-of-chocolates {
 width: 400px;
 height: 200px;
 padding: 30px; /* Dodaję do elmementu wypełnienie o szerokości 30px */
 border: 2px dashed navy; /* Dodaję do elementu przerywaną ramkę o szerokości 2px w kolorze granatowym */
 margin: 20px; /* Dodaję do elmementu margines o szerokości 20px */
 background-color: lightsalmon;
}

Tu siedzą czekoladki!

Edytuj na CodePen

Co ciekawe, marginesy mogą również przybierać wartości ujemne, w przeciwieństwie do wypełnień i ramek, które to powinny zawsze przyjmować wartości dodatnie (ujemne w tych przypadkach zostaną zignorowane przez przeglądarkę).

To, jak model pudełkowy został wyliczony przez przeglądarkę, możemy podejrzeć w narzędziach deweloperskich w sekcji dotyczącej CSS w zakładce Computed (w Chrome).

Właściwość box-model

Przyjrzyjmy się jeszcze raz stylom dla naszego przykładu:

.box-of-chocolates {
 width: 200px;
 height: 100px;
 padding: 30px; 
 border: 2px dashed navy;
 margin: 20px;
 background-color: lightsalmon;
}

Ile miejsca będzie w rzeczywistości zajmował na stronie? W domyślnym przypadku, wyrenderowaną szerokość elementu możemy obliczyć jako:

200px + 2 * 30px + 2 * 2px = 264px /* szerokość zawartości + wypełnienie + ramka */

Zatem:

wyrenderowana szerokość = szerokość zawartości zadeklarowana za pomocą width 
 + wypełnienie + ramka

Biorąc pod uwagę, że zadeklarowaliśmy width na 200px nie brzmi to intuicyjne, prawda? Chcielibyśmy móc ustalać rzeczywiste wymiary elementu deklarując wprost jego wymiary, nie dokonując w głowie żadnych kalkulacji. Sprawa dodatkowo może się skomplikować, jeśli zdecydowalibyśmy się określić te wymiary na przykład w procentach.

Na szczęście w CSS istnieje możliwość zmiany interpretacji modelu pudełkowego. Służy do tego właściwość box-sizing. Możemy dzięki niej określić, że wartość nadanego przez nas wymiaru będzie równa szerokości/wysokości zawartości zsumowanej z wymiarami wypełnienia i ramki.

W przypadku szerokości będzie to:

wyrenderowana szerokość = szerokość zawartości zadeklarowana za pomocą width

Aby uzyskać taki efekt, należy określić wartość tej właściwości jako box-sizing: border-box.

.box-of-chocolates {
 width: 200px;
 height: 100px;
 padding: 30px; 
 border: 2px dashed navy;
 margin: 20px;
 background-color: lightsalmon;
}

.border-box {
 box-sizing: border-box;
}
<div class="box-of-chocolates">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>

<div class="box-of-chocolates border-box">
 Tu siedzą czekoladki!
</div>

Tu siedzą czekoladki! Tu siedzą czekoladki!

Edytuj na CodePen

Obecnie taką interpretację modelu pudełkowego przyjmuje się to jako standard. Najlepiej zrobić to od razu dla wszystkich elementów na stronie. Aby to się udało, musimy umieścić na początku naszego arkusza stylów taki kod:

*, *::before, *::after {
 box-sizing: border-box;
}

* to nic innego jak uniwersalny selektor, który nadaje podane właściwości dosłownie wszystkim elementom naszej strony. Selektorami ::before oraz ::after nie musicie się teraz przejmować, wrócimy do nich za chwilę.

Nieco więcej o box-sizing możecie doczytać w artykule na CSS-Tricks.

Last updated