Umieszczamy elementy na siatce

Każdy z Was, kto miał już do czynienia z projektowaniem graficznym stron internetowych, z pewnością wie, do czego służy siatka. Jest ona bardzo ważna dla kompozycji strony, ułatwia harmonijne i estetyczne rozmieszczenie jej elementów. Spójrzmy, jak wygląda siatka layoutu Planty:

Zauważmy, że wszystkie elementy znajdują się w głównym kontenerze o szerokości 960 pikseli, a sama siatka składa się z 12 kolumn. Czy jest jakiś sposób, dzięki któremu możemy sprawić, aby można było łatwo rozmieszczać elementy bazując na siatce projektu?

W zasadzie podczas kodowania każdego projektu strony będziemy musieli skorzystać z gotowej siatki. Na szczęście również w tym wypadku można znaleźć sporo już istniejących rozwiązań i dołączyć wybrane do projektu.

W tym tutorialu zaprezentujemy Wam możliwości korzystania z siatki na przykładzie Bootstrapa. Bootstrap jest tzw. frameworkiem, czyli gotowym zestawem narzędzi (m.in. klas CSS) pomocnych w rozwiązywaniu powtarzających się, standardowych problemów webdesignu, na przykład responsywnego menu lub właśnie siatki.

Budowanie kolumn w oparciu o siatkę z Boostrapa

Do zbudowania layoutu w oparciu o siatkę bootstrapową potrzebny nam plik CSS, w którym siatka jest opisana poprzez style. Kontener zawierający kolumny zdefiniowany jest dla kilku szerokości ekranu: dla desktopu, tabletu i smartfona. Jej poszczególne składniki, czyli kolumny, procentowo dostowują się do szerokości kontenera. Dzięki temu nasza strona odpowiednio wyświetla się na różnych urządzeniach. Niestety, w naszym kursie nie starczy nam czasu, aby omówić zagadnienia związane z projektowaniem responsywnym (ang. responsive web design), alę dzięki zastosowaniu responsywnej siatki będziemy mogli zaobserwować przynamniej jego częściowe efekty.

Maksymalna liczba kolumn zawartych w danym kontenerze to 12. Żeby nasz element został spozycjonowany według siatki, musi się on zajmować między znacznikami takimi jak: <div class="container">, czyli kontener, <div class="row">, czyli rząd, w którym będą wyświetlać się nasze elementy oraz <div class="col-md-12">, czyli <div> zbudowany z zadanej ilości kolumn (w tym wypadku 12)

Jeśli chcemy, żeby nasz element zajmował całą całą szerokość kontenera, zastosujemy kod

<div class="container">
  <div class="row">  
    <div class="col-md-12">
      element zajmujący maksymalną liczbę kolumn, czyli 12
    </div>
  </div>  
</div>

Jeśli chcemy zbudować dwie kolumny o tej samej szerokości, musimy podzielić liczbę dostępnych kolumn w kontenerze na dwa: 12/2 = 6, czyli <div class="col-md-6">. Obie kolumny powinny znajdować się obok siebie, czyli w obrębie tego samego rzędu. Muszą być zatem objęte znacznikiem <div class="row">.

<div class="container">
  <div class="row">  
    <div class="col-md-6">
      kolumna lewa
    </div>
    <div class="col-md-6">
      kolumna prawa
    </div>
  </div>  
</div>

Może być też tak, że bedzięmy chcieli utworzyć obok siebie 3 kolumny tej samej szerokości. Zasada jest podobna jak wyżej: 12/3 = 4, zatem stosujemy <div class="col-md-4"> dla każdej z kolumn.

<div class="container">
  <div class="row">  
    <div class="col-md-4">
      kolumna lewa
    </div>
    <div class="col-md-4">
      kolumna środkowa 
    </div>
    <div class="col-md-4">
      kolumna prawa
    </div>
  </div>  
</div>

Tworząc layout możemy również budować kolumny o różnych szerokościach zawarte w obrębie tego samego rzędu. Pamiętajmy jednak, że maksymalnie możemy zmieścić 12 kolumn w jednym rzędzie tworząc różne kombinacje np. 8+4,7+5,2+2+3+5, 9+2+1 itd.

<div class="container">
  <div class="row">  
    <div class="col-md-8">
      szerokość zawierająca 8 kolumn siatki
    </div>
    <div class="col-md-4">
      szerokość zawierająca 4 kolumny siatki
    </div>
  </div>  
</div>

Budowanie siatki w zależności od szerokości urządzenia

Zastanawiacie się pewnie, jak uzyskać efekt zmiany szerokości różnych elementów layoutu w zależności od szerokości wyświetlacza. Przykładowo: chcielibyśmy, żeby dla wysokich i średnich rozdzielczości kolumna z definicją i zadaniem zawarte były w dwóch, równych szerokością kolumnach. Niestety, takie rozwiązanie niekorzystnie prezentuje się na telefonie, gdyż podział szerokości kontenera na pół daje nam ostatecznie bardzo wąskie kolumny, w których ograniczona jest czytelność. Możemy wykorzystać wbudowaną właściwość siatki boostrapowej nadając zawartości danego <div> różne szerokości w zależności od urządzenia, na którym wyświetlana jest strona. Co należy zrobić? Popatrzmy na kod poniżej.

<div class="container">
  <div class="row">  
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-12">
      definicja
    </div>
    <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-12">
      zadanie
    </div>
  </div>  
</div>

Jak zauważyliście, dodane zostały nowe klasy col-xs-12 – definiująca szerokość dla telefonu (dzieki czemu tekst będzie zajmował 12 kolumn) – oraz col-sm-6 – definiująca szerokość dla tabletu (tekst zajmie pół szerokości kontenera, czyli 6 kolumn). col-md-12 definiuje nam zatem szerokość desktopową (typową dla wyświetlaczy laptopów > 992px). col-lg-12 przypisany jest dla wyświetlaczy o rozdzielczości >= 1200 px, czyli laptopów o większym wyświetlaczu.

Zerknijcie na poniższą tabelę

Bardzo małe urządzenia smartfony (<768px)

Małe urządzenia tablety (≥768px)

Średnie urządzenia tzw. desktop (≥992px)

Duże urządzenia duże rozdzielczości (≥1200px)

Prefix klasy

.col-xs-

.col-sm-

.col-md-

.col-lg-

Szerokość kontenera

brak (auto)

750px

960px

1170px

Exercise::Ćwiczenie 12

Porą dołączyć plik CSS, zawierający grid pochodzący z Bootstrapa do naszego projektu. Co warto podkreślić, na zajęciach wykorzystujemy jedynie siatkę bootstrapową. Nie będziemy zajmować się innymi komponentami z frameworku Boostrap. Ściągnij plik bootstrap-grid.css i zapisz go do folderu ze stylami, czyli styles. Następnie dodaj plik do Twojego kodu HTML, korzystając ze znacznika <link href="tu wpisz ścieżkę do pliku css" rel="stylesheet">. Pamiętaj o napisaniu prawidłowej ścieżki!

Wykorzystaj zdobytą wiedzę o siatce i rozmieść w budowanym layoucie elementy w kolumnach, używając do tego siatki Bootstrapa.

Last updated