Jak pisać czytelny kod?

Kiedy zaczynacie swoją przygodę z kodowaniem, zapewne nie zaprzątacie sobie głów tym, jak wygląda Wasz kod – zależy Wam po prostu, żeby działał. Problem czytelności kodu może się z pozoru wydawać mało istotny, jednak ma kluczowe znaczenie dla całego procesu tworzenia strony. Czysty kod łatwo jest utrzymywać, łatwo też wyłapywać w nim błędy.

Pisząc znaczniki HTML nietrudno pominąć zamykające tagi, kodując w CSS szybko można przeoczyć średnik zamykający linię. Takie błędy, z pozoru niewinne, powodują, że nasza strona źle się wyświetla.

Warto dbać o poprawność i czytelność naszego kodu nie tylko dla nas samych, ale też innych osób, którym kiedykolwiek zdarzy się go edytować.

Pilnujemy odpowiednich wcięć w kodzie

HTML i CSS to języki, w których w zasadzie możemy umieszczać cały swój kod w jednej linii – przeglądarka i tak go zrozumie. Ten brak wymuszonej dyscypliny może rozleniwić i doprowadzić do niezłego bałaganu i bardzo nieczytelnego kodu. Jak temu zapobiec? Starać się konsekwentnie używać wcięć w kodzie!

HTML

W przypadku HTML-a dobrą praktyką jest otwieranie nowego tagu od nowej linii i umieszczanie wcięcia, jeśli zagnieżdżamy grupę tagów wewnątrz innego.

Źle ✘

<div class="expert">
<img src="/images/anna.png"><h3>Anna Smithh3>
<div class="expert-info"><p>Health goth freegan craft beer, crucifix green juice synth deep v squid hashtag semiotics chambray.p>
 <a href="http://fb.com/a.smith">Facebooka>
 <a href="http://twitter.com/asmith">Twittera>
 div>
div>

Źle ✘

<div class="expert"><img src="/images/anna.png">
 <h3>Anna Smithh3>

<div class="expert-info">
 <p>Health goth freegan craft beer, crucifix green juice synth deep v squid hashtag semiotics chambray.p>
 <a href="http://fb.com/a.smith">Facebooka><a href="http://twitter.com/asmith">Twittera>
div>

A tu zgubiliśmy nawet zamykającego diva – czy już widzicie, gdzie?

Dobrze✔

<div class="expert">
 <img src="/images/anna.png">
 <h3>Anna Smithh3>
 <div class="expert-info">
  <p>Health goth freegan craft beer, crucifix green juice synth deep v squid hashtag semiotics chambray.p>
  <a href="http://fb.com/a.smith">Facebooka>
  <a href="http://twitter.com/asmith">Twittera>
 div>
div>

Prawda, że jest o wiele bardziej czytelny?

CSS

W CSS również nie ma znaczenia, czy deklaracja kolejnej właściwości nastąpi od nowej linii czy w jej kontynuacji. Przyjęło się jednak, że dla zmaksymalizowania czytelności każdą deklarację właściwości powinno zapisywać się w kolejnej linii.

Źle ✘

.expert-img{position: absolute;top: 50%;
 margin-top: -75px;
  border-radius: 50%;
border: 3px solid darkseagreen;}

Wszystko działa, ale jest bardzo nieczytelnie.

Źle ✘

.expert-img {
 position: absolute;
 top: 50%;
 margin-top: -75px
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid darkseagreen;
}

Dużo lepiej, jednak wkradł się tu błąd. Brakuje średnika po deklaracji wartości margin-top, w związku z czym przeglądarka pominie wszystkie właściwości zadeklarowane po top (i nasz element nie będzie posiadał m.in. zielonej ramki).

Dobrze✔

.expert-img {
 position: absolute;
 top: 50%;
 margin-top: -75px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid darkseagreen;
}

Teraz jest idealnie!

Staramy się konsekwentnie formatować kod

Ta rada jest bardzo podobna do powyższej, jednak dotyczy nieco szerszego zakresu, niż tylko wcięć.

HTML

Źle ✘

<label FOR='new-file'>Plik do przesłania:label>
<input type="file" Accept="image/*" id=new-file class='my-file-input'>

Powyższy przykład jest nieco przerysowany, ale zwraca uwagę na problem konsekwencji w używaniu m.in. cudzysłowów. W HTML5 nie ma nawet przymusu owijania wartości artybutów w cudzysłowy! Oczywiście, nie sprzyja to w utrzymywaniu porządku w kodzie.

Co konkretnie jest nie tak w powyższym przykładzie?

 • Używanie dwóch różnych rodzajów cudzysłowów: '' oraz "",

 • Niekonsekwentne używanie cudzysłowów – w większości przypadków są one używane dla wartości atrybutów, jednak w jednym przypadku ich brakuje (id=new-file),

 • Niektóre atrybuty pisane są z użyciem dużych liter (FOR, Accept), niektóre nie.

Dobrze✔

<label for="new-file">Plik do przesłania:label>
<input type="file" accept="image/*" id="new-file" class="my-file-input">

CSS

Źle ✘

.expert{ 
 position:relative;
}
.expert-name {
 color: darkseagreen;
 font-size:2rem;
  text-transform:uppercase;
  letter-spacing: 1px;
}

.expert-contact {
 font-size: .8rem;
}

Uff, prawie! Czy potraficie wymienić przykłady niekonsekwencji w formatowaniu powyższego kodu?

Dobrze✔

.expert { 
 position: relative;
}

.expert-name {
 color: darkseagreen;
 font-size: 2rem;
 text-transform: uppercase;
}

.expert-contact {
 font-size: .8rem;
}

Powyżej widzimy ten sam kod, lepiej sformatowany. Co poprawilśmy? Tu głównie widać, że konsekwentnie używamy spacji i znaków nowej linii:

 • Stawiamy spację między nazwą klasy a otwarciem nawiasu klamrowego {,

 • Stawiamy spację między dwukropkiem po nazwie właściwości a jej wartością (czyli nie color:darkseagreen; ani color :darkseagreen;, tylko color: darkseagreen;),

 • Deklarację każdego selektora zaczynamy od nowej linii i separujemy je znakiem nowej linii,

 • Konsekwentnie używamy wcięć w kodzie – są one tej samej głębokości dla każdej deklaracji właściwości CSS.

Jesteśmy konsekwentni w nadawaniu nazw

Nadawanie nazw w kodzie (na przykład selektorom CSS) nie jest tak prostym tematem, jak z początku się wydaje. Z punktu widzenia przeglądarki możemy nasze elementy nazywać w zasadzie jakkolwiek, byle w efekcie strona działała zgodnie z oczekiwaniami. Jednak musimy starać się również nie utrudniać pracy samym sobie. Jak powinniśmy nadawać nazwy, aby nie przyprawiać się o ból głowy, kiedy edytujemy kod?

CSS

Źle ✘

.box1 {
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 1rem;
 padding: 1.5rem;
}

.boxaaa {
 border: 1px solid crimson;
 border-radius: 2rem;
 padding: 1rem;
}

#b2 {
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
}

Powyżej widzimy kilka przykładów źle nazwanych selektorów. Jeśli odpowiadają im konretne elementy w kodzie HTML, wszystko będzie działać poprawnie. Co się jednak stanie, kiedy będziecie zmuszeni wrócić do takiego kodu po jakimś czasie? Podejrzewamy, że nazwy typu box1 albo nawet b2 nie będą Wam wiele mówić.

Powinniśmy starać się używać takich nazw, aby móc jak najkrócej się zastanawiać "do czego służy ten selektor?". W powyższym przykładzie nazwa box1 jest prawie w porządku, nie za bardzo wiadomo tylko, do czego służy 1. Co, jeśli w kodzie z jakichś powodów umieścimy selektor box2? Trudno będzie określić co je różni i w jakich konkretnie sytuacjach został użyty pierwszy, a w jakich drugi. Nie bójcie się bycia opisowym w nazywaniu elementów, oczywiście w ramach zdrowego rozsądku (zbyt długie nazwy selektorów też mogą utrudniać życie).

Źle ✘

.box {
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 1rem;
 padding: 1.5rem;
}

.boxAlert {
 border: 1px solid crimson;
 border-radius: 2rem;
 padding: 1rem;
}

#tytul-sekcji {
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
}

Już jest lepiej, dużo lepiej – powiecie – dlaczego umieszczacie to jako antyprzykład?

Chcemy Wam zwrócić uwagę na konsekwencję w nadawaniu nazw. W powyższym przykładzie brak konsekwencji w języku, w jakim są pisane nazwy selektorów. Niby nic, a jednak szybko w kodzie robi się bałagan. Warto na początku określić, czy będziemy nazywać selektory w naszym ojczystym języku (wymuszony brak znaków diakrytycznych może jednak razić purystów), czy zdecydujemy się na uniwersalny angielski.

Mocno zalecamy Wam już od początku przyzwyczajać się do pisania kodu w języku angielskim, ponieważ, rzecz jasna w tym przypadku Wasz kod jest zrozumiały dla dużo większej grupy osób. Obecnie przyjmuje się to jako standard. Środowisko programistów frontend jest międzynarodowe, więc bez znajomości angielskiego ani rusz!

Źle ✘

.box {
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 1rem;
 padding: 1.5rem;
}

.boxAlert {
 border: 1px solid crimson;
 border-radius: 2rem;
 padding: 1rem;
}

#section-title {
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
}

.text_highlighted {
 color: lime;
}

Super, umiemy już nadawać naszym elementom nazwy. Niestety, brakuje nam jeszcze konsekwencji w ich zapisie. Często zdarza się, że nasza nazwa musi składać się z więcej niż jednego słowa i chcąc zwiększyć jej czytelność chcemy w jakiś sposób wyróżnić początek każdego z nich.

W powyższym przykładzie użyliśmy aż trzech sposobów: separowanie myślnikami (-), znakami podkreślenia (_) oraz tzw. camelCase. Warto wybrać sobie spośród nich jeden i cały czas go trzymać – wtedy nasz kod będzie się dużo przyjemniej czytało.

Dobrze✔

.box {
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 1rem;
 padding: 1.5rem;
}

.box-alert {
 border: 1px solid crimson;
 border-radius: 2rem;
 padding: 1rem;
}

#section-title {
 font-weight: bold;
 text-decoration: underline;
}

.text-highlighted {
 color: lime;
}

Brawo, teraz umiemy już nadawać nazwy naszym elementom!

Piszemy komentarze

Kolejnym ułatwieniem podczas naszej pracy z kodem są komentarze. Pomagają nam one w opisie niezbyt oczywistych na pierwszy rzut oka rozwiązań. W przypadku CSS mogą się wydawać niemal zupełnie zbędne, jeśli używamy wystarczająco opisowych nazw selektorów. To tylko pozory, ponieważ w miarę rozbudowywania się bazy kodu, a także stosowania bardziej złożonych rozwiązań może być już trudniej odgadnąć, co miał na myśli inny programista albo my sami jakiś czas temu. Komentarze w CSS umieszczamy wewnątrz specjalnych znaków /* */.

Spójrzmy na przykład bardziej rozbudowanego komentarza w CSS:

/**
 * Apply this class for an element which should be
 * centered both horizontally and vertically
 * inside its parent element
 *
 * 1. The centered container should live inside
 *  a relatively positioned parent element to allow
 *  absolute positioning
 * 2. Move both the top and left edges of an element to 
 *  the center of the parent block
 * 3. Adjust the element's position to the center
 *  using CSS 2D transforms
 */
.centered {
 position: absolute; /* [1] */
 top: 50%; /* [2] */
 left: 50%; /* [2] */
 transform: translate(-50%, -50%); /* [3] */
}

W kodzie HTML również możemy umieszczać komentarze:


<header>
 <h1 class="header-lead">Wiadomość z ostatniej chwilih1>
 <h2 class="header-sub">Szczegóły wiadomości z ostatniej chwilih2>
header>

Ustawienia edytora tekstowego

Aby pisać czytelny kod, trzeba bardzo się pilnować. Czy jest jakiś sposób, aby sobie pomóc i zautomatyzować formatowanie kodu?

Oczywiście! Pokażemy Wam kilka skrótów i ustawień na przykładzie edytora Sublime Text, które pomogą Wam okiełznać kod. Warto zastosować te wszystkie ustawienia jeszcze zanim zaczynacie pracę nad projektem. Jeśli pracuje nad nim więcej niż jedna osoba, należy zadbać, aby każda miała identyczne ustawienia edytora.

Ustawiamy rozmiar wcięć w kodzie

Najprostszym sposobem dodawania wcięcia jest wciśnięcie klawisza Tab. Nie każdy jednak gustuje w znakach tabulacji (przyznajcie szczerze, zajmują dużo miejsca), dlatego istnieje możliwość zmapowania sobie znaku tabulacji na odpowiednią liczbę spacji (domyślnie wielkość znaku tabulacji równa jest 4 spacjom).

W Sublime Text ustawienia użytkownika są przechowywane w specjalnym pliku JSON. Aby je wyedytować, wchodzimy w menu do PreferencesSettings – User. Powinien otworzyć się w osobnej zakładce gotowy do edycji plik. Wewnątrz nawiasów klamrowych należy dodać dwie linijki:

 "tab_size": 2,
 "translate_tabs_to_spaces": true

Powiedzą one edytorowi o tym, jaki powinien stosować rozmiar wcięcia (w naszym przypadku dwie spacje) oraz żeby "tłumaczył" znak tabulacji na spacje.

W prawym dolnym rogu Sublime wyświetla informacje na temat wcięć w kodzie. Można zmienić to ustawienie dla konkretnego pilku.

Szybkie formatowanie

Jeśli nie chcemy się przemęczać, możemy kazać edytorowi automatycznie sformatować cały kod w pliku, nad którym pracujemy. W Sublime domyślnie można to zrobić zaznaczając kawałek kodu, który chcemy sformatować (lub Ctrl/Cmd+A, jeśli chcemy zaznaczyć całą zawartość pliku) i następnie wybierając w menu EditLineReindent.

Żeby nie musieć za każdym razem, kiedy zajdzie taka potrzeba, wyklikiwać tego w menu, warto dodać sobie w ustawieniach Sublime skrót klawiaturowy. Skróty klawiaturowe dodaje się w bardzo podobny sposób, jak ustawienia. W tym celu wchodzimy do PreferencesKey Bindings – User i wewnątrz nawiasów klamrowych wklejamy jedną z poniższych linijek.

Dla Windowsa:

{ "keys": ["ctrl+shift+r"], "command": "reindent" , "args": { "single_line": false } }

Dla MacOS:

{ "keys": ["cmd+shift+r"], "command": "reindent" , "args": { "single_line": false } }

Za pomocą linijek powyżej mapujemy formatowanie kodu na skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+Shift+R.

Pilnujemy maksymalnej długości linii

Czasem zdarza się (zwłaszcza w HTML), że z powodu dużej liczby wcięć bądź po prostu samej zawartości linie kodu przestają się mieścić na ekranie. W tym wypadku należy po prostu złamać zbyt długą linię. W którym momencie to zrobić? Bardzo często jako standard maksymalnej długości linii przyjmuje się 80 znaków.

W Sublime możemy w widoku edycji umieścić sobie linijkę pilnującą nas przed nieprzekraczaniem maksymalnej liczby znaków w linii. Na początku dodajmy w ustawieniach linijkę mówiącą o tym, ile znaków chcemy maksymalnie mieścić w linii.

Po zapisaniu ustawień możemy już włączyć opcję pokazywania pionowej linijki w menu ViewRuler

Last updated