Tworzenie animacji – @keyframes

Tworzenie animacji następuje przez regułę @keyframes. Zobaczmy jak wygląda przykładowa animacja.

@keyframes changeColors
{
 0% { background-color: salmon; }
 50% { background-color: #263479; }
 100% { background-color: salmon; }
}

changeColors to nazwa animacji, którą nadajemy sami. Nastepuje zawsze po deklaracji @keyframes. W środku animacji, pomiędzy nawiasami klamrowymi, definiujemy, co będzie działo się w danych przedziałach czasowych animacji. W przypadku CSS przypisuje się to postępowi animacji, wyrażonemu w procentach, gdzie 0% to początek animacji, zaś 100% to jej koniec.

Animacja changeColors będzie zatem zmieniać kolory tła przycisku z pomarańczowego na granatowy, i na odwrót.

to jest link

Animację dodajemy do wybranego selektora lub selektorów CSS. Jak to się robi? Zerknijmy na kod odpowiedzialny za link.

<a href="" class="link">to jest link</a>
a.link {
  padding: 10px 120px;
  background-color: salmon;
  color: #fff;
  animation-name: changeColors;
  animation-duration: 5s;
}

Dodaliśmy dwie nowe właściwości: animation-name, której wartością jest nazwa naszej animacji (changeColors), oraz animation-duration, czyli dowolny czas trwania animacji. Dzięki tym dwóm właściwościom dodaliśmy do naszego linku z klasą link stworzoną przez nas animację.

Animacje CSS posiadają jeszcze inne parametry. Poznajmy te najczęściej używane:

 • animation-name – nazwa animacji

 • animation-duration – czas trwania animacji

 • animation-timing-function – funkcja czasowa animacji; mamy do dyspozycji te same funkcje, co w przypadku transition

 • animation-delay – opóźnienie, czyli czas po jakim animacja zacznie działać

 • animation-direction – kierunek rozpoczęcia i powtarzania się animacji, więcej o tej właściwości poniżej

 • animation-iteration-count – liczba powtórzeń (iteracji) animacji

 • animation-fill-mode – określa jakie cechy będzie miał animowany obiekty, gdy jego animacja będzie gdy animacja się zakończy i nie będzie powtarzana.

 • animation-play-state– zatrzymywanie bądź wznowienie animacji, dozwolone wartości to paused (zatrzymana) i running (w toku)

Kierunek animacji, czyli animation-direction

 • alternate – animacja będzie powtarzać się w odwrotnym kierunku niż przy rozpoczęciu.

- `reverse` – animacja rozpoczynać się od miejsca, w którym się zakończyła.

 • alternate-reverse – animacja będzie powtarzana od końca i będzie powtarzana w miejscu, w którym się zakończyła.

- `normal` – animacja będzie rozpoczynała się od początku, w miejscu, w którym się pierwotnie zaczęła.

Skrótowy zapis

Tak samo jak w przypadku transition, do animacji również możemy zastosować skrót właściwości. Zamiast wypisywać oddzielnie kolejne właściwości, możemy wymienić je w jednej linii. animation: 3s ease-in 1s 2 reverse both paused changeColors;

Skrót ten tworzymy według wzorca: animation: duration | timing-function | delay | iteration-count | direction | fill-mode | play-state | name, podając przy tym odpowiednie wartości.

Last updated